Mikä on hoitopolku?

Hoitopolku kertoo yhden nimettömän tositarinan hoidon etenemisestä oireiden alkamisesta nykyhetkeen. Realistiseen aikajanaan on kirjattu vaiheittain toimenpiteet, joita hoitopolku on pitänyt sisällään. Ideaali aikajana taas toimii vertauskappaleena mahdollisesta hoitopolusta, jollainen voitaisiin saavuttaa nopeammalla diagnoosilla ja aikaisemmalla hoidon aloittamisella.

Kustannukset

Todellinen hoitopolku on vaatinut monen eri asiantuntijan osallistumista ja lukemattomia työtunteja – puhumattakaan vanhempien käyttämistä tunneista, jotka ovat poikkeuksetta pois vanhempien työajasta ja näin ollen niilläkin on hintansa. Alla oleva realistinen kuvaaja osoittaa asiantuntijatapaamisten lukumäärän, ja ideaalissa on esitettynä mahdollinen asiantuntijatapaamisten määrä. Kuvaajien asiantuntijoita ovat: psykologit, psykiatrit, opettajat, erityisopettajat, koulukuraattorit, koulunkäynninohjaajat, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, toiminta- ja musiikkiterapeutit ja rehtorit.

Yksittäisen asiantuntijatapaamisen keskihinnaksi on arvioitu noin 150 €/tunti.
Kuvaaja osoittaa käynnit per vuosi. Tyypillinen tapaaminen on pituudeltaan 90 min.


Realistisen hoitopolun asiantuntijatapaamiset /vuosi. Käynnin keskihinta 150 €/h. Tyypillinen kesto 90 min.

Realistinen aikajana

  • 2012

   Haasteet saavat nimen asperger

   Neuvolasta lähete perheneuvolaan.

  • 2013-2014

   Perheneuvola

   Useita käyntejä muttei tutkimuksia.

  • 2014

   Tehostettu tuki.

  • 2017

   Esikoulusta alkaen

   Useita palavereja.

  • 2018

   Uudelle kierrokselle

   Useita tapaamisia ja perustutkimuksia psykologilla ennen odotettua autismitutkimusta.

  • 2019

   Asperger F84.5

   Useita tutkimuksia ja asperger-diagnoosi, muttei vieläkään kaivattua tukea. Koulussa lukuisia palavereja, hoitotaho jätti perheen yksin. Lähete sopeutusvalmennukseen.

  • F90.0 + F95.8 + F38.8

   Lisää ns. liitännäisdiagnooseja. Nyt hoito keskussairaalassa, lastensuojeluilmoitus oireilun vuoksi, ahdistunut lapsi. Ei tukea.

  • 2020

   Toimintaterapia alkaa? Sairaalan osastojakso

   Hoito alkaa? Kuvaajan laskuissa ei ole mukana tuleva sairaalan viikko-osastojakso (5 vk), eikä alkavia kuntoutuksia.


Ideaalin hoitopolun asiantuntijatapaamiset /vuosi. Käynnin keskihinta 150 €/h. Tyypillinen kesto 90 min.

Ideaali aikajana

  • 2012

   Haasteet saavat nimen asperger

   4-vuotisneuvolasta lähete lisätutkimuksiin.

  • 2013

   Lastenpsykiatria

   Autismitutkimukset sekä toimintaterapia lähtevät heti käyntiin, myös vanhempien jaksamiseen kiinnitetään huomiota.

  • Tukea koko perheelle

   • Sopeutusvalmennus-kuntoutus koko perheelle
   • Omaishoidontuki ja lomitukset (perhelomitus = hoitaja kotiin, hoitaa myös sisarukset)
   • Sisarukset saavat tukea
   • Lapsiperheiden kotipalvelusta säännöllisesti apua kotiin

  • 2015

   Aspergerin oireyhtymä F84.5 ja koulun aloitus

   • Valtakunnallisen oppimis- ja ohjauskeskuksen Valterin, jossa vahva autismiosaaminen, oppimisen tuki
   • Koulunkäynninohjaajan vahva tuki myös vapaissa tilanteissa
   • Pieni 10 lapsen luokka omassa lähikoulussa

  • 2020

   Onnellinen lapsi, onnellinen perhe

   Vuosien varrella saatu tuki niin kotiin, kouluun kuin vapaa-ajalle on ollut lapselle ja perheelle, sisarukset mukaan lukien, hyväksi. Kaikki hyvin!

Kerro oma tarinasi

Haluaisitko oman, lapsesi tai perheesi tarinan esiin?

info@naenepsy.fi