Missio ja visio

Tavoitteenamme on tietoisuuden lisääminen ja yhteis­kunnallinen vaikuttaminen erityisesti asenteisiin, palvelu­rakenteeseen ja koulu­polkuihin sekä palvelu­ohjauksen vahvistaminen.

Missiomme

Neurovähemmistöön kuuluvat ovat väliinputoajia muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa, perusopetuksessa sekä työelämässä.

Kyse on ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Osallisuuden puute ja syrjäytymisvaara ovat suuria ongelmia neurovähemmistöön kuuluvien lasten, nuorten ja aikuisten keskuudessa.

Haluamme aitojen tarinoiden ja tutkitun tiedon kautta tehdä näkymätöntä näkyväksi. Tästä juontaa juurensa myös kampanjan nimi #näeNepsy.

Kuntakohtaiset erot palveluissa ovat tällä hetkellä suuret. Lastensuojelu kuormittuu turhaan ja on useinkin väärä paikka nepsyperheille, jotka kaipaavat apua jo kauan ennen kuin perhe kriisiytyy. Perusoikeudet eivät toteudu (oikeus työhön, sosiaaliturvaan ja oikeus saada opetusta).

Kaikki tämä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, ja taloudellisia tappioita.

Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen erityisesti asenteisiin, palvelurakenteeseen ja koulupolkuihin, palveluohjauksen vahvistaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden esiinnostaminen.

Kun lähdimme tekemään tätä, mielessä oli awareness raising/asenne­muokkaus­kampanja, jonka kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ne, jotka voivat vaikuttaa asioihin koulutoimessa ja terveydenhuollossa, mutta myös kaikki, joita asia koskettaa.

”Toivomme oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea tarvitseville, tasalaatuista hoito- ja palvelupolkua sekä koulupolkua koko maahan.”

Visiomme

Meidän tiimimme haluaa muutosta, jossa maailma alkaa olla valmis neurokirjon ihmisten äänen esiintuomiseen. Eletään murrosvaihetta. Haluamme, että elämme yhdenvertaisessa, aistiesteettömässä, neurokirjon henkilöille lempeässä maailmassa 5-10 vuoden päästä. Maailma muuttuu, kun tietoa karttuu. On aika poistaa häpeäleimaa eli stigmaa, ehkäistä syrjäytymistä, mahdollistaa neurokirjon henkilöille omannäköinen elämä. Tavoitteena unelmien yhteiskunta, jossa osana on unelmien koulu.

Jaa oma tarinasi somessa hashtagilla #näeNepsy. Kerro, missä toivoisit että sinä tai perheesi olisitte viiden vuoden päästä, jos asiat olisivat ihanteellisesti, ja mitä muutoksia matkalle tarvittaisiin.