Näkökulmia

Viimein käänne kohti parempaa neuroepätyypillisten lasten ja nuorten palveluissa?

Asiantuntija Elina Vesterinen, THL ja johtava asiantuntija Hanne Kalmari, THL

Kirjoittajat: asiantuntija Elina Vesterinen, THL ja johtava asiantuntija Hanne Kalmari, THL Neuroepätyypillisten lasten ja nuorten palveluiden hajanaisuus ja puutteellisuus ovat olleet tiedossa jo pitkään. Samoin ovat olleet tiedossa puu...

Lue tarina

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten nepsy-osaaminen tulee turvata

Elina Peränen KM, erityisluokanopettaja ja Linda Pippuri Sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja

Kirjoittajat: Elina Peränen KM, erityisluokanopettaja ja Linda Pippuri Sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja Hitaasti edistyvät parannukset lapsen arjessa eivät ratkaise sitä, mitä tehdä ennen korjaavia ja taloudellisesta ja...

Lue tarina

Eduskunnan nepsy-verkoston avajaiset

#näeNepsy

Eduskunnan nepsy-verkosto perustettiin huhtikuussa 2022 kansanedustaja Noora Koposen aloitteesta. #näeNepsy ry sai kunnian olla edustettuna verkostossa: puheenjohtajamme on siinä asiantuntijajäsenenä. Verkostossa on laaja ...

Lue tarina

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäjien verkostotapaaminen

#näeNepsy

#näeNepsy ry oli puhujana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäjien verkostotapaamisessa 14.3.22. LAPE-verkostotapaamisen teemana oli neuroepätyypillisten lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Lue tarina

Kuuluvatko neuroepätyypilliset lapset lastensuojeluun?

Sanna Välimäki YTM, sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti, toiminnanjohtaja (Kasper ry)

Kirjoittaja: Sanna Välimäki YTM, sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti, toiminnanjohtaja (Kasper ry) Lastensuojelulaissa on määritelty se, milloin lapsesta tulee lastensuojelun asiakas ja mistä syistä. Palvelutarpeen arvioinnin pe...

Lue tarina

Miten uudet hyvinvointialueet vaikuttavat arkeemme?

Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, ADHD-liitto ry

Kirjoittaja: Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, ADHD-liitto ry Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä Suomi siirtyy toimintamalliin, jossa kaikki julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut järjestetää...

Lue tarina

Lapsiasiavaltuutetun järjestämä pyöreän pöydän keskustelu niiden lasten oikeudesta palveluihin, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä

#näeNepsy

#näeNepsy ry sai kunnian olla yhtenä alustajana sekä keskustelijana 8.12.2021 järjestetyssä pyöreän pöydän keskustelussa. Alustuksen otsikko oli ”Kohti neuroepätyypillisten lasten ja nuorten hyvää elämää ja osal...

Lue tarina

Mielenilmaisu neuroepätyypillisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden puolesta

#näeNepsy

Tänään 11.11.21 järjestettiin eduskuntatalon portailla mielenilmaisu neuroepätyypillisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden puolesta. Mielenilmaisun järjesti nuori tyttö, Aida. Tapahtumaa edelsi kysely, joka oli suunnatt...

Lue tarina

Voivatko etäopetus ja digitaaliset oppimisympäristöt tukea neurokirjon nuorta toisen asteen opinnoissa?

Tuula Jägerroos, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja

Kirjoittaja: Tuula Jägerroos, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme kamppailleet koronapandemian kanssa. Etäopetus ja opiskelun digitalisoituminen ovat tu...

Lue tarina

Näenepsy – toiminta tekee näkymätöntä näkyväksi

#näeNepsy

Erilaisuutta on ollut vaikea ymmärtää ja hyväksyä yhteiskunnassamme. Tieto lisää ymmärrystä ja ymmärrys hyväksyntää. Siksi stigman eli häpeäleiman vähentäminen neuropsykiatrisesti oirehtivien eli nepsy-piirteisten ja heidä...

Lue tarina

Erityislapsiperheiden tilanne sekä avun ja tuen saanti on heikentynyt

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (sd), Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän ja Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja

Kirjoittaja: Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (sd), Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän ja Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tämän kevään aikana on tullut monelta taholta tietoa siitä, että koronap...

Lue tarina

Banksien tsemppitassut – koira kuntouttajana

Päivi Pitkänen, neuropsykiatrinen valmentaja, koira-avusteinen valmentaja, Autismisäätiö

Kirjoittaja: Päivi Pitkänen, neuropsykiatrinen valmentaja, koira-avusteinen valmentaja, Autismisäätiö Neljä tassua, heiluva häntä ja ruskeat luottavaiset silmät, niitä ei jokaiselta autismikuntouttajalta löydy. Kasvatus- ja kuntoutuskoir...

Lue tarina

näeNepsy-tiimi pääsi kansanedustajien vieraaksi: ”Aika tehdä näkymätön näkyväksi”

#näeNepsy

Pääsimme kertomaan kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen kutsumana etäpalaverissa eduskunnassa joukolle kansanedustajia ja heidän avustajilleen, mistä näeNepsy-toiminta on saanut alkunsa ja mitä muutoksia yhteiskunnan rakente...

Lue tarina

Nepsyperheet jäävät ilman tukea ja palveluita

#näeNepsy

Hanna HeinonenToiminnanjohtaja- Chief ExecutiveLastensuojelun Keskusliitto – Central Union for Child Welfare

Lue tarina

Barn med neuropsykiatriska utmaningar och skolfrånvaro

Katarina Alanko, docent, forskningsledare, Åbo Akademi

Skrivet av: Katarina Alanko, docent, forskningsledare, Åbo Akademi   Det är överraskande få som empiriskt har studerat sambandet mellan oroväckande skolfrånvaro och neuropsykiatriska funktionsvarianter (NPF) hos barn...

Lue tarina

Mistä oikein puhumme, kun puhumme inkluusiosta?

Elina Kontu, professori, (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia)

Kirjoittaja: Elina Kontu, professori, (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia) Inkluusio on noussut otsikoihin, siitä arvellaan nousevan jopa kuntavaaliteema.  Hyvä niin – tärkeä aihe! Muun muassa

Lue tarina

Neuropsykiatrinen valmennus tukee lapsen ja nuoren kouluarkea

Henna Ropponen, koulukuraattori-sairaanhoitaja ja Miia Herranen, konsultoiva ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Kirjoittajat: Koulukuraattori-sairaanhoitaja Henna Ropponen ja konsultoiva ohjaaja Miia Herranen työskentelevät Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja ovat erikoistuneet toimimaan mm. neuropsykiatrisina valmentajina ja kouluttajina.

Lue tarina

Kärsivällisyys koetuksella: aikuisen ADHD-diagnoosin jälkeen tukea – vai ei?

Aliisa Mikkola, sosiaalitieteiden kandidaatti (BA), valtiotieteiden maisteri (VTM)

Kirjoittaja: Aliisa Mikkola, sosiaalitieteiden kandidaatti (BA), valtiotieteiden maisteri (VTM) Aikuiset, joiden ADHD jäi lapsuus- ja nuoruusaikana tunnistamatta, joutuvat ponnistelemaan keskivertoa enemmän lähestulkoon kaikessa...

Lue tarina

Järjestelmän tarpeita vai ihmisten tarpeita?

Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Kirjoittaja: Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vammaisten lasten perheet joutuvat taistelemaan tarvitsemistaan palveluista. Vaikka tarpeet olisivat selvästi os...

Lue tarina

Hetki aikaa sisaruksille

Katri Lehmuskoski, Erityinen sisaruus -koordinaattori

Sisarukset toivovat vanhemmilta loppujen lopuksi melko tavallisia asioita: huolehtimista, yhdessäoloa, yksilöllistä huomioimista, tietoa, kasvurauhaa ja tasavertaisuutta. Kirjoittaja: Katri Lehmuskoski, Erityinen sisaruu...

Lue tarina

Autismiliitto: Autismikirjon lasten erityisen tuen tarvetta ei tunnisteta

Tarja Parviainen, Autismiliiton toiminnanjohtaja

Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, mitä ongelmia liittyy autismikirjon lapsiin ja nuoriin lastensuojelussa? Kirjoittaja: Tarja Parviainen, Autismiliiton toiminnanjohtaja

Lue tarina

Maailman itsemurhien ehkäisypäivän kannanotto

#näeNepsy

”Ehkä jään vahingossa bussin alle… kukaan ei enää jaksa mua.” Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Siksi nyt on aika mennä totuutta päin j...

Lue tarina

Välillä työn on joustettava perheen sijaan

Tiina-Emilia Kaunisto, työelämän erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto

Kirjoittaja: Tiina-Emilia Kaunisto, työelämän erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto Erityislasten kanssa arki on monin tavoin antoisaa, mutta välillä se voi olla myös olla kuormitt...

Lue tarina

Jääkaappiäititeorian pitkä varjo

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, lapsen oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kirjoittaja: Esa Iivonen, johtava asiantuntija, lapsen oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten perheet kohtaavat usein, ...

Lue tarina

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry saa toistuvasti yhteydenottoja perheiltä, joiden osalta palvelujen saaminen on todella vaikeaa tai ei toteudu ollenkaan.

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

TSAU ry on asian johdosta lähestynyt kaikkia Pirkanmaan 22 kuntaa kannanotolla, joka koskee autismikirjon / neurokirjon perheitä ja heidän tarvitsemiaan kunnallisia ...

Lue tarina

Haastavan arjen riittämätön tuki

Taina Alanen, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

Kirjoittaja: Taina Alanen, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry Kirjoitan nepsyperheiden tukemisesta omaishoitajuuden näkökulmasta. Monella nepsyperheistä on hätä ja valtava tarve saada tukea arkeensa. Perh...

Lue tarina

Aggredissa myös nepsy tulee kohdatuksi

Joona Rontu, Aggredi Pirkanmaa

Kirjoittaja: Joona Rontu, Aggredi Pirkanmaa Helppo sanoa, että mun ei ois pitänyt tehdä sitä. Mutta mä tein. Hakkasin sen päätä lattiaan. Löin aivan helvetin lujaa ja mont...

Lue tarina

Sanamme luovat todellisuutta

#näeNepsy

Perusturvallisuuttamme ravistelleen kevään ja poikkeusoloissa vietetyn kesän jälkeen me suomalaiset yritämme pikkuhiljaa palata ”normaaliin arkeen”. Vaikeasti ennustettavasta pandemiatilanteesta riippumatta ihmiset kokoont...

Lue tarina

Erilaisia ihmisiä

Noora Koponen, Kansanedustaja

Kirjoittaja: Noora Koponen, Kansanedustaja Kun minusta tuli äiti, arjen piti muuttua niin, että tutit keitetään kiehuvassa vedessä ja lapsi viedään päiväkotiin, usein kiireessä. Ja kun minusta tuli äiti,...

Lue tarina

Mitä koronakevään etäkoulusta jäi käteen nepsyperheelle?

#näeNepsy

Tätä kirjoittaessa koronakeväästä on selvitty, kuka minkäkinlaisin vaurioin. Meneillään on välirauha pandemian suhteen, sillä syksystä ei vielä kukaan osaa sanoa. Koulut ja työpaikat joutuvat kuitenkin jo suunnittelemaan t...

Lue tarina

Tulevaisuus haastaa meidät näkemään eri tavalla

Riikka Seppälä, Erityisvoimia.fi sivuston toinen perustaja, valmentaja.

Kirjoittaja: Riikka Seppälä, Erityisvoimia.fi sivuston toinen perustaja, valmentaja. Media täyttyy tarinoista, jotka ke...

Lue tarina

Anna aikaa asperger-ihmiselle

Miika Sallinen

Olen 22-vuotias nuori Itä-Suomesta ja suoritan siviili­palvelustani tällä hetkellä Paimion kuntoutus­keskuksessa Mannerheimin Lastensuojelu­liiton Lasten ja Nuorten Kuntoutus­säätiöllä. Tehtäviini kuuluu muun muassa paperi­töitä, keittiössä työ...

Lue tarina

Eduskunnan nepsy-verkoston avajaiset

Eduskunnan nepsy-verkosto perustettiin huhtikuussa 2022 kansanedustaja Noora Koposen aloitteesta. #näeNepsy ry sai kunnian olla edustettuna verkostossa: puheenjohtajamme on siinä asiantuntijajäsenenä. Verkostossa on laaja ...

Lue tarina

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäjien verkostotapaaminen

#näeNepsy ry oli puhujana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäjien verkostotapaamisessa 14.3.22. LAPE-verkostotapaamisen teemana oli neuroepätyypillisten lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Lue tarina

Lapsiasiavaltuutetun järjestämä pyöreän pöydän keskustelu niiden lasten oikeudesta palveluihin, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä

#näeNepsy ry sai kunnian olla yhtenä alustajana sekä keskustelijana 8.12.2021 järjestetyssä pyöreän pöydän keskustelussa. Alustuksen otsikko oli ”Kohti neuroepätyypillisten lasten ja nuorten hyvää elämää ja osal...

Lue tarina

Mielenilmaisu neuroepätyypillisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden puolesta

Tänään 11.11.21 järjestettiin eduskuntatalon portailla mielenilmaisu neuroepätyypillisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden puolesta. Mielenilmaisun järjesti nuori tyttö, Aida. Tapahtumaa edelsi kysely, joka oli suunnatt...

Lue tarina

Näenepsy – toiminta tekee näkymätöntä näkyväksi

Erilaisuutta on ollut vaikea ymmärtää ja hyväksyä yhteiskunnassamme. Tieto lisää ymmärrystä ja ymmärrys hyväksyntää. Siksi stigman eli häpeäleiman vähentäminen neuropsykiatrisesti oirehtivien eli nepsy-piirteisten ja heidä...

Lue tarina

näeNepsy-tiimi pääsi kansanedustajien vieraaksi: ”Aika tehdä näkymätön näkyväksi”

Pääsimme kertomaan kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen kutsumana etäpalaverissa eduskunnassa joukolle kansanedustajia ja heidän avustajilleen, mistä näeNepsy-toiminta on saanut alkunsa ja mitä muutoksia yhteiskunnan rakente...

Lue tarina

Nepsyperheet jäävät ilman tukea ja palveluita

Hanna HeinonenToiminnanjohtaja- Chief ExecutiveLastensuojelun Keskusliitto – Central Union for Child Welfare

Lue tarina

Maailman itsemurhien ehkäisypäivän kannanotto

”Ehkä jään vahingossa bussin alle… kukaan ei enää jaksa mua.” Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Siksi nyt on aika mennä totuutta päin j...

Lue tarina

Sanamme luovat todellisuutta

Perusturvallisuuttamme ravistelleen kevään ja poikkeusoloissa vietetyn kesän jälkeen me suomalaiset yritämme pikkuhiljaa palata ”normaaliin arkeen”. Vaikeasti ennustettavasta pandemiatilanteesta riippumatta ihmiset kokoont...

Lue tarina

Mitä koronakevään etäkoulusta jäi käteen nepsyperheelle?

Tätä kirjoittaessa koronakeväästä on selvitty, kuka minkäkinlaisin vaurioin. Meneillään on välirauha pandemian suhteen, sillä syksystä ei vielä kukaan osaa sanoa. Koulut ja työpaikat joutuvat kuitenkin jo suunnittelemaan t...

Lue tarina

Viimein käänne kohti parempaa neuroepätyypillisten lasten ja nuorten palveluissa?

Asiantuntija Elina Vesterinen, THL ja johtava asiantuntija Hanne Kalmari, THL

Kirjoittajat: asiantuntija Elina Vesterinen, THL ja johtava asiantuntija Hanne Kalmari, THL Neuroepätyypillisten lasten ja nuorten palveluiden hajanaisuus ja puutteellisuus ovat olleet tiedossa jo pitkään. Samoin ovat olleet tiedossa puu...

Lue tarina

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten nepsy-osaaminen tulee turvata

Elina Peränen KM, erityisluokanopettaja ja Linda Pippuri Sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja

Kirjoittajat: Elina Peränen KM, erityisluokanopettaja ja Linda Pippuri Sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettaja Hitaasti edistyvät parannukset lapsen arjessa eivät ratkaise sitä, mitä tehdä ennen korjaavia ja taloudellisesta ja...

Lue tarina

Kuuluvatko neuroepätyypilliset lapset lastensuojeluun?

Sanna Välimäki YTM, sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti, toiminnanjohtaja (Kasper ry)

Kirjoittaja: Sanna Välimäki YTM, sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti, toiminnanjohtaja (Kasper ry) Lastensuojelulaissa on määritelty se, milloin lapsesta tulee lastensuojelun asiakas ja mistä syistä. Palvelutarpeen arvioinnin pe...

Lue tarina

Miten uudet hyvinvointialueet vaikuttavat arkeemme?

Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, ADHD-liitto ry

Kirjoittaja: Nina Hovén-Korpela, toiminnanjohtaja, ADHD-liitto ry Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä Suomi siirtyy toimintamalliin, jossa kaikki julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut järjestetää...

Lue tarina

Voivatko etäopetus ja digitaaliset oppimisympäristöt tukea neurokirjon nuorta toisen asteen opinnoissa?

Tuula Jägerroos, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja

Kirjoittaja: Tuula Jägerroos, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme kamppailleet koronapandemian kanssa. Etäopetus ja opiskelun digitalisoituminen ovat tu...

Lue tarina

Erityislapsiperheiden tilanne sekä avun ja tuen saanti on heikentynyt

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (sd), Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän ja Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja

Kirjoittaja: Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (sd), Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän ja Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tämän kevään aikana on tullut monelta taholta tietoa siitä, että koronap...

Lue tarina

Banksien tsemppitassut – koira kuntouttajana

Päivi Pitkänen, neuropsykiatrinen valmentaja, koira-avusteinen valmentaja, Autismisäätiö

Kirjoittaja: Päivi Pitkänen, neuropsykiatrinen valmentaja, koira-avusteinen valmentaja, Autismisäätiö Neljä tassua, heiluva häntä ja ruskeat luottavaiset silmät, niitä ei jokaiselta autismikuntouttajalta löydy. Kasvatus- ja kuntoutuskoir...

Lue tarina

Barn med neuropsykiatriska utmaningar och skolfrånvaro

Katarina Alanko, docent, forskningsledare, Åbo Akademi

Skrivet av: Katarina Alanko, docent, forskningsledare, Åbo Akademi   Det är överraskande få som empiriskt har studerat sambandet mellan oroväckande skolfrånvaro och neuropsykiatriska funktionsvarianter (NPF) hos barn...

Lue tarina

Mistä oikein puhumme, kun puhumme inkluusiosta?

Elina Kontu, professori, (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia)

Kirjoittaja: Elina Kontu, professori, (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia) Inkluusio on noussut otsikoihin, siitä arvellaan nousevan jopa kuntavaaliteema.  Hyvä niin – tärkeä aihe! Muun muassa

Lue tarina

Neuropsykiatrinen valmennus tukee lapsen ja nuoren kouluarkea

Henna Ropponen, koulukuraattori-sairaanhoitaja ja Miia Herranen, konsultoiva ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Kirjoittajat: Koulukuraattori-sairaanhoitaja Henna Ropponen ja konsultoiva ohjaaja Miia Herranen työskentelevät Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa ja ovat erikoistuneet toimimaan mm. neuropsykiatrisina valmentajina ja kouluttajina.

Lue tarina

Kärsivällisyys koetuksella: aikuisen ADHD-diagnoosin jälkeen tukea – vai ei?

Aliisa Mikkola, sosiaalitieteiden kandidaatti (BA), valtiotieteiden maisteri (VTM)

Kirjoittaja: Aliisa Mikkola, sosiaalitieteiden kandidaatti (BA), valtiotieteiden maisteri (VTM) Aikuiset, joiden ADHD jäi lapsuus- ja nuoruusaikana tunnistamatta, joutuvat ponnistelemaan keskivertoa enemmän lähestulkoon kaikessa...

Lue tarina

Järjestelmän tarpeita vai ihmisten tarpeita?

Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Kirjoittaja: Karoliina Ahonen, kehittämispäällikkö Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vammaisten lasten perheet joutuvat taistelemaan tarvitsemistaan palveluista. Vaikka tarpeet olisivat selvästi os...

Lue tarina

Hetki aikaa sisaruksille

Katri Lehmuskoski, Erityinen sisaruus -koordinaattori

Sisarukset toivovat vanhemmilta loppujen lopuksi melko tavallisia asioita: huolehtimista, yhdessäoloa, yksilöllistä huomioimista, tietoa, kasvurauhaa ja tasavertaisuutta. Kirjoittaja: Katri Lehmuskoski, Erityinen sisaruu...

Lue tarina

Autismiliitto: Autismikirjon lasten erityisen tuen tarvetta ei tunnisteta

Tarja Parviainen, Autismiliiton toiminnanjohtaja

Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, mitä ongelmia liittyy autismikirjon lapsiin ja nuoriin lastensuojelussa? Kirjoittaja: Tarja Parviainen, Autismiliiton toiminnanjohtaja

Lue tarina

Välillä työn on joustettava perheen sijaan

Tiina-Emilia Kaunisto, työelämän erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto

Kirjoittaja: Tiina-Emilia Kaunisto, työelämän erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto Erityislasten kanssa arki on monin tavoin antoisaa, mutta välillä se voi olla myös olla kuormitt...

Lue tarina

Jääkaappiäititeorian pitkä varjo

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, lapsen oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kirjoittaja: Esa Iivonen, johtava asiantuntija, lapsen oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten perheet kohtaavat usein, ...

Lue tarina

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry saa toistuvasti yhteydenottoja perheiltä, joiden osalta palvelujen saaminen on todella vaikeaa tai ei toteudu ollenkaan.

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

TSAU ry on asian johdosta lähestynyt kaikkia Pirkanmaan 22 kuntaa kannanotolla, joka koskee autismikirjon / neurokirjon perheitä ja heidän tarvitsemiaan kunnallisia ...

Lue tarina

Haastavan arjen riittämätön tuki

Taina Alanen, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

Kirjoittaja: Taina Alanen, Tampereen Seudun Omaishoitajat ry Kirjoitan nepsyperheiden tukemisesta omaishoitajuuden näkökulmasta. Monella nepsyperheistä on hätä ja valtava tarve saada tukea arkeensa. Perh...

Lue tarina

Aggredissa myös nepsy tulee kohdatuksi

Joona Rontu, Aggredi Pirkanmaa

Kirjoittaja: Joona Rontu, Aggredi Pirkanmaa Helppo sanoa, että mun ei ois pitänyt tehdä sitä. Mutta mä tein. Hakkasin sen päätä lattiaan. Löin aivan helvetin lujaa ja mont...

Lue tarina

Erilaisia ihmisiä

Noora Koponen, Kansanedustaja

Kirjoittaja: Noora Koponen, Kansanedustaja Kun minusta tuli äiti, arjen piti muuttua niin, että tutit keitetään kiehuvassa vedessä ja lapsi viedään päiväkotiin, usein kiireessä. Ja kun minusta tuli äiti,...

Lue tarina

Tulevaisuus haastaa meidät näkemään eri tavalla

Riikka Seppälä, Erityisvoimia.fi sivuston toinen perustaja, valmentaja.

Kirjoittaja: Riikka Seppälä, Erityisvoimia.fi sivuston toinen perustaja, valmentaja. Media täyttyy tarinoista, jotka ke...

Lue tarina

Anna aikaa asperger-ihmiselle

Miika Sallinen

Olen 22-vuotias nuori Itä-Suomesta ja suoritan siviili­palvelustani tällä hetkellä Paimion kuntoutus­keskuksessa Mannerheimin Lastensuojelu­liiton Lasten ja Nuorten Kuntoutus­säätiöllä. Tehtäviini kuuluu muun muassa paperi­töitä, keittiössä työ...

Lue tarina

Kerro oma tarinasi

Haluaisitko oman, lapsesi tai perheesi tarinan esiin?

info@naenepsy.fi