?>

Autismikirjon haasteet ja vahvuudet

Autismikirjon häiriö tarkoittaa kehityksellistä poikkeavuutta, jossa oireet esiintyvät eriasteisesti. Oireiden kirjo on moninainen: lieviä, vaikeita, laaja-alaisia näkyen jokaisella henkilöllä omalla tavalla. Ydinoireet ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteet, rajoittuneet, toistuvat ja kaavamaiset käyttäytymispiirteet, toiminnat ja eri kiinnostuksen kohteet.

Tähän kun lisätään mahdolliset liitännäisoireet: ADHD, unihäiriöt, aistiongelmat, syömisvaikeudet, haastava käytös, masennus ja Touretten oireyhtymä, voidaan sanoa, että koko paketti saatu kasaan. Jokainen lapsi kun on omanlaisensa ja kirjo voi olla tosi laaja. Tämä vaatii ammattilaiselta silmää ja oikeaa osaamista ja ymmärrystä.

Lapsi, jolla on autismikirjon häiriö, hyötyy siitä, että arki on säännöllistä, tarkasti suunniteltua ja ennakoitua. Kuvallinen päiväjärjestys ja kalenteri tukevat lasta näissä. Asiat ja tilanteet pitää purkaa auki kuvilla, esimerkiksi pukemistilanne ja iltarutiinit. Muutokset kannattaa aina kertoa lapselle etukäteen kuvilla päiväjärjestykseen tai jos muutos tulee äkisti niin piirtämällä se tikku-ukoin. Aistisäätelyjä voi tukea monin tavoin, tässä avainasemassa on SI-toimintaterapeutti. Aistiongelmat näkyvät hajuissa, mauissa, tuntoaistissa ja kuulemisessa esimerkiksi. Näissä on ali- tai yliherkkyyttä eli lapsi voi tarvita kovaa kosketusta, voimakkaita makuja, tarkkoja kangasmateriaaleja tai sitten lapsi vaatii hellää kosketusta, mutta itse saattaa kohdella kovakouraisesti muita.

Sitten, kun lapsi on sekaisin kaikkea tätä, on vaikea saada alkuun oikeanlaista apua ja tukea. Myös diagnosointi on hankalaa. Vanhemmat ovat avainasemassa selvitettäessä haasteita ja tutkittaessa lasta, he tuntevat lapsensa täysin ja osaavat vastata moniin kysymyksiin käytöksestä. ADHD:ta esiintyy usealla autismikirjon lapsella, tai sitten ADD-muotoa, tällöin autismikirjo jää noiden taakse ja vaikeuttaa entisestään tutkimuksia. ADHD kun lisää vilkkaus- ja tarkkaavaisuushaasteita huomattavasti. Usein jos lapsella todetaan kielellistä vaikeutta, haaste diagnoosille on myös suuri. Eli iso kokonaisuus on lääkärin vastuulla. Koen, että vanhempien pitäisi hakea heti apua, kun näkevät haasteita arjessaan ja lapsen toimissaan. Lapsi ei ole HUONO diagnoosin takia, se on hänen erityispiirteensä, joka tuo valtavasti vahvuuksia myös.

Autismikirjon lapsen tai nuoren kohtaaminen

Nykyään vieläkin nähdään negatiivisesti nämä piirteet. Eli kysytään, miksi hän tekee noin, eikö osaa olla normaali? Diagnoosi kohdataan huonona ja tämä leima asettaa lapsen eriarvoiseen asemaan. Varhaiskasvatuksessa ja jopa koulussa voi jäädä pahastikin jälkeen toisista ilman oikeanlaista tukitoimia. Tähän tarvitaan ammattitaitoista ja koulutettua henkilökuntaa. Olen sitä mieltä, että yliopistossa pitäisi opiskella enemmän ja enemmän autismikirjon sekä ihan nepsyjen haasteita ja mennä kentälle harjoittelemaan ja kohtaamaan nämä lapset haasteineen.

Entä vahvuudet?

Kyselin yhdestä autismikirjon lasten vanhempien ryhmästä vahvuuksia. Niitä tuli monia ja paljon sellaisia mitä ei ehkä kaikki ole edes tajunnut. Oikeudenmukaisuus, empaattisuus, AITOUS mainittiin useimmin. Löytyi paljon matemaattisia vahvuuksia sekä kielellisiä. Muisti ja asioihin paneutuminen on yleistä myös. Ja, se kuinka hyvin oppivat asioita ja vielä helposti. Itselle tuli autismikirjon tytön äitinä hyvä mieli näistä ja siitä että vanhemmat näkevät lapsessa hyvää eikä vain niitä haasteita, mitä kyllä on joka päivä.

Oma lapseni oppi ensin 3-vuotiaana englannin ja sitten tukiviittomat, ja sitten vasta puhumaan suomea. Polku oli vaikea, oli hankalaa saada ADHD-diagnoosi, kun kielellinen erityisvaikeus oli takana. Äitinä ja ammattilaisena tosin näin pinnan alle ja vaadin tutkimukset. Osuin oikeaan. Jälkikäteen huomattiin autismikirjon haasteita ja itse havaitsin ja ymmärsin, että tyttöni on autismikirjon lapsi, mikä on voitto. Nyt haasteet näkyvät, kun saatiin ADHD-lääkitys ja lapsi voi olla oma itsensä ja saa apua siihen. Oma kupla maailmasta on hänen voittonsa, ei ole vapaapäivinä mitään ohjelmaa. Viikot täynnä eskaria, terapiaa ja monia pettymyksiä. Viikonloput vaan ollaan ja nautitaan.

Kiitos tyttäreni, kun olet opettanut minua nauttimaan elämästä ihan eri lailla.

Jokainen autismikirjon lapsi on ihana oma itsensä. Pitää nähdä sinne syvälle ja ymmärtää. Jokaisen ihmisen, joka on kontaktissa lapseen.

Kerro oma tarinasi

Haluaisitko oman, lapsesi tai perheesi tarinan esiin?

info@naenepsy.fi