?>

Nepsyys tulee huomata

Minkä takia ADHD-oireisen on vaikea saada apua Suomessa? Moni kysyy, mihin diagnoosia tarvitaan. Tämä kertoo siitä, ettei asiasta olla kovin hyvin perillä. Oireet ovat toki yksilöllisiä, mutta huomattavalla osalla ADHD haittaa elämää ja suurentaa psykiatristen liitännäishäiriöiden riskiä. Puhumattakaan muista haitoista, joita se ihmiselle aiheuttaa.

ADHD on synnynnäinen ja kehityksellinen oireyhtymä, joka jatkuu useilla aikuisuuteen ja haittaa aiheuttavasti. ADHD:n on todettu invalidisoivan ihmisen elämän hoitamattomana. Se ei ole mikään muotidiagnoosi, eikä myöskään ole tahdonalaista. Se on yhteydessä moniin vakaviin elämänlaatua heikentäviin asioihin.

Me tarvitsemme yhteiskunnan, jossa ADHD nähdään vahvuutena sekä ymmärretään se inhimillistä kärsimystä aiheuttavana haittana ihmiselle. Nähdään se vahvuutena, ei ongelmana. Me tarvitsemme koulu- ja työkulttuurin, joka vahvistaa ADHD-oireisen elämää ja itsetuntoa. Kulttuurin, joka ottaa erilaisuuden huomioon, eikä näe sitä rasitteena ja kuormittavuutena.

Tarvitsemme myös ymmärrystä siitä, että on olemassa erilaisia oppijoita. Neuropsykiatrisesti oireilevat oppivat eri tavalla ja usein eri tahtiin. Tämä on otettava huomioon. Koulujärjestelmä ei saa olla tasapäistävä tai tähdätä siihen, että nepsyt yritetään istuttaa joukkoon. Nepsyn täyttyy sopeutua, mutta lähtökohta ei voi olla se, ettei koulujärjestelmä tule tässä vastaan. Sen on tultava, koska kaikki eivät biologisiin realistisiin syihin vedoten voi oppia samalla lailla.

ADHD:n kuntouttaminen ei saa perustua missään tapauksessa vain lääkehoitoon, vaan myös muita hoitoja täytyy saada tasavertaisesti. Osalla lääkehoito ei yksistään riitä, eivätkä monet välttämättä halua lääkehoitoa, vaikka se todistetusti onkin tehokasta. ADHD-ihmiset ovat usein luovia, älykkäitä, impulsiivisia ja empaattisia. Eikö nämä voitaisi nähdä vahvuutena? Niitähän ne nimenomaan ovat oikein valjastettuina. Ei ihmisen hoitoa ja ihmistä voi blokata vain siksi, että hänellä on ADHD-oireita. Oireisella on valtavasti potentiaalia, miksi heittää se hukkaan?

Me tarvitsemme yhteiskunnan, joka ei tasapäistä ihmisiä samaan massaan. Ympäristön, joka ei jätä ihmistä ulkopuolelle vain siksi, että ihmisellä on aivoissa neuropsykiatrinen rakenteellinen ominaisuus. Keskitytään vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, ei ongelmiin. Hoidetaan toki ongelmat, mutta otetaan vahvuudet huomioon.

Suomessa täytyy olla enemmän kansanedustajia, jotka puhuvat asian puolesta. Työryhmän perustaminen ei riitä, vaan asia täytyy nostaa kunnolla esille. Esille nimenomaan siksi, että ADHD-oireiset saavat tukea ja apua niin hyvin kuin sitä voidaan järjestää. Tasapäistäminen on ongelma. Ei ole biologisesti mahdollista, että kaikki ihmiset olisivat samanlaisia.
Yhteiskunta on rakennettava myös ADHD-oireisille. Se kun kasvavissa määrin tuntuu olevan monia koskettava kirjainyhdistelmä. Voimme myös pohtia, että aiheuttaako yhteiskunta ADHD:ta ihmisille. Ei kukaan jaksa jatkuvaa informaatioteknologiaa ja multitaskausta. Ihmisiä me kaikki olemme joka tapauksessa.

Noora Koponen on vihreiden kansanedustaja, joka on puhunut asian puolesta paljon. Asia koskettaa monia muitakin kansanedustajia, joko niin, että läheisellä on ADHD tai ehkä heillä itsellään on oireilua. Tulkaa julkisuuteen ja puhukaa asiasta! ADHD:n aiheuttama inhimillinen kärsimys on vältettävissä tuella, joka perustuu kokonaisvaltaisuuteen, ei vain lääkehoitoon. Lääkehoito on kainalosauva ja auttaa oireisia, mutta se ei riitä.

Me tarvitsemme järjestelmän, jossa nepsyys on normaaliuden joukossa. Emme voi rakentaa valtiota vain neurotyypillisille. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän täytyy olla tasa-arvoinen, ja siinä täyttyy siten myös ottaa nepsyt huomioon. Toivon, että tämä kirjoitukseni herättää suomalaiset kansanedustajat, lääkärit ja muut alaan liittyvät ammattilaiset. Suomi laahaa edelleen perässä; ADHD ja ADD ovat edelleen liian huonosti tunnettuja, ja asiasta pitäisi puhua enemmän ja tarkemmin.

ADHD/ADD-oireisten asemaan täytyy saada muutos ja asian hoitamiseen täytyy tarttua hanakammin ja nopeammin. On myös todettu, että mitä pidemmälle ihminen pääsee vailla oikeaa hoitoa, niin sitä pahemmat hänen oireensa ovat. Hoidetaan ADD:n ja ADHD:n ongelmat, mutta valjastetaan vahvuudet ja positiiviset ominaisuudet käyttöön. Se voi poikia vaikka mitä. Annetaan nepsyille mahdollisuus, ääni ja työkalut, mitä he tarvitsevat. Valjastetaan potentiaali kunnolla käyttöön.

Kerro oma tarinasi

Haluaisitko oman, lapsesi tai perheesi tarinan esiin?

info@naenepsy.fi