?>

Banksien tsemppitassut – koira kuntouttajana

Kirjoittaja: Päivi Pitkänen, neuropsykiatrinen valmentaja, koira-avusteinen valmentaja, Autismisäätiö

Neljä tassua, heiluva häntä ja ruskeat luottavaiset silmät, niitä ei jokaiselta autismikuntouttajalta löydy. Kasvatus- ja kuntoutuskoira Banksie on työskennellyt työparinani neurokirjon henkilöiden parissa Autismisäätiöllä viisi vuotta.  Banksie on työntekijä, jonka nimen jokainen asiakas varmasti muistaa, vaikka minun nimeni unohtaisivatkin.

Banksie aloitti työskentelynsä Autismisäätiöllä tilanteessa, jossa työntekijöistä tuntui, että kaikki keinot erään asiakkaan kanssa on käytetty, mutta kontaktia ei vain saatu luotua asiakkaaseen. Jotain uutta oli kokeiltava. Banksie lunasti kaikki odotukset ja teki sen, mihin kukaan muu ei ollut pystynyt. Banksie sai luotua yhteyden asiakkaaseen, ja nyt viisi vuotta myöhemmin Banksiella on monia asiakkaita ja työpäiviä on viikossa useita.

Mitä Banksien kanssa tehdään?

Kuten neurokirjon henkilöiden parissa tehtävässä työssä yleensäkin, ei myöskään Banksiellä ole yhtä tyypillistä asiakasta tai yhtä tyypillistä työpäivää.  Yhteinen työpäivämme rakentuu yleensä neljästä – viidestä asiakaskäynnistä. Asiakkaan tavoitteet määrittelevät koiran tehtävät käynnin aikana.  Päivän ensimmäisen asiakkaan luona Banksien rooli voi olla parantaa mielialaa ja maata särkevien jalkojen päällä, kun taas seuraavaksi Banksien tehtävä voi jo olla aktivoida asiakasta ja kannustaa lähtemään lenkille. Tarvittaessa Banksie tukee niin siivoamisessa, laskujen maksussa kuin sosiaalisissa tilanteissa.  Myös vaikeista asioista voi olla helpompi puhua Banksielle, vaikka tietääkin myös minun samalla kuulevan ne.

Banksie on työssään aina ohjaukseni alaisena. Työliivi päällään Banksie on saanut luvan mennä asiakkaan tukena paikkoihin, joihin koirilla ei muuten olisi asiaa. Banksie voi tarvittaessa olla asiakkaan tukena kauppa-asioinnilla tai tulla mukaan jännittävälle lääkärikäynnille. Toisin kuin työkoiria yleensä, Banksieta saa häiritä sen ollessa työtehtävissä. Se on jopa toivottavaa, jotta asiakkaille muodostuu luontevia sosiaalisia tilanteita, joita harjoitella.

Asiakkaat sitoutuvat koira-avusteisiin ohjauksiin vahvasti. Vaikka heidän muuten olisi vaikea sitoutua aikoihin tai käynteihin, Banksien avulla he pystyvät siihen. Koiran tukemana eräs asiakas on aloittanut liikunnan harrastamisen kävelylenkkien muodossa, toinen asiakas on ruvennut pitämään asuntonsa siistinä ja kolmas on uskaltautunut lähtemään pois kotoaan ihmisten ilmoille. Monen asiakkaan on myös ollut helpompi osallistua ryhmätilanteisiin, kun Banksie on ollut paikalla.

Asiakkaat ovat yksimielisesti todenneet, etteivät olisi pystyneet näihin saavutuksiin ilman Banksietä.

Banksie auttaa asiakkaita silloinkin, kun ei ole töissä.  Koira tarvitsee työssään vapaapäiviä ja osan vuoroista työskentelen sen vuoksi ilman koiran fyysistä läsnäoloa. Usein Banksien luoma yhteys kantaa silloinkin ja työskentelen koiran kanssa ilman koiran fyysistä läsnäoloa. Banksie on mukana keskusteluissa ja suunnitelmissa, kuvina, sanoina ja pieninä palkkioina.

”Banksie on mun paras ystävä” – ei silti kaverikoira vaan kuntoutuskoira

Koiran hyöty kuntoutuksessa perustuu asiakkaan ja koiran väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Koira toimii sillanrakentajana asiakkaan ja muun maailman välillä.  Usein asiakkaan on helpompi muodostaa luottamuksellinen vuorovaikutussuhde koiran kuin ihmisen kanssa tai ainakin suhteen muodostaminen tapahtuu nopeammin koiran kanssa.

Asiakkaat ovat todenneet koiran merkityksen piilevän siinä, että koira ei arvostele, koira hyväksyy sellaisena kuin on, koira ei koskaan petä luottamusta ja koira on aina tavatessaan iloinen. Tämän seurauksena arjen haastavien asioiden työstäminen koiran kanssa on asiakkaille helpompaa ja miellyttävämpää kuin mitä se on ihmisen kanssa.  Banksie on monelle asiakkaalle paras ja luotettavin, joskus jopa ainoa, ystävä.

Kasvatus- ja kuntoutuskoiran tekemä työ ei ole sama asia kuin monelle tuttua kaverikoiratoiminta. Kasvatus- ja kuntoutuskoiran työ on aina tavoitteellista, sosiaali- tai terveysalan henkilön toteuttamaa työtä. Tavoitteet on suunniteltu yhdessä asiakkaan kanssa ja tapaamisilla tehdään täten asiakkaan kuntoutusta edistäviä asioita. Ammatillisesti toteutettavassa koira-avusteisessa työssä koiran ohjaaja on käynyt koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen ja koira on koira-alan ammattilaisten testaama. Näin pystytään takaamaan sekä asiakkaan että koiran turvallisuus ja hyvinvointi sekä työmuodon eettisyys ja ammatillisuus.

Koira-avusteisen kuntoutuksen mahdollisuudet neurokirjon työssä

Koirien hyödyntäminen neurokirjon henkilöiden kuntoutuksessa on Suomessa vielä hyvin pienimuotoista. Yksittäisiä tekijöitä löytyy, mutta virallisena kuntoutusmuotona ei koira-avusteista kuntoutusta vielä tunneta.  Sekä käytäntö että tutkimukset ovat osoittaneet, että koirasta on hyötyä neurokirjon henkilöiden kuntoutuksessa. Koirilla tiedetään olevan lukuisia terveysvaikutuksia. Tarkemmat tutkimukset nimenomaan neurokirjon henkilöiden parissa ovat osoittaneet, että koira-avusteinen kuntoutus voi muun muassa vähentää stressiä, lisätä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota ja vähentää haastavaa käyttäytymistä.

Tällä hetkellä mahdollisuudet saada koira-avusteista kuntoutusta ovat vaihtelevia. Koira-avusteista kuntoutusta voi asiakkaalle ostaa esimerkiksi lastensuojelu, aikuissosiaalityö tai vammaistyö.   Usein palvelun saamisessa on merkittävässä roolissa asiakkaan oma kiinnostus, pyynnöt ja perustelut, koska työtä ei vielä tunneta laajalti ja sitä ei osata siksi tarjota asiakkaalle. Saadakseen koira-avusteista kuntoutusta asiakkaan tulee tällä hetkellä osata vaatia ja pyytää sitä.

Toivon, että tutkimusnäyttöä hyödynnetään ja koira-avusteisesta kuntoutuksesta tulisi mahdollisimman pian virallisesti tunnustettu kuntoutusmuoto.  Koira-avusteisuuden tulisi olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.

Banksien uusi työkaveri Ekko

Banksie täyttää pian seitsemän vuotta ja työuraa sillä on jo takana viisi vuotta. Banksie nauttii työstään ja lähtee töihin aina yhtä innokkaana. Banksiellä on toivottavasti vielä monta hyvää työvuotta edessä. Viime vuonna Banksie sai työkaverikseen ja seuraajakseen yksivuotiaan Ekkon, joka läpäisi syksyllä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuustestin. Ekko on nimetty autismikirjon henkilöiden erityisen kiinnostuksen kohteiden mukaan ja Ekko on nyt valmiina aloittamaan työuran neurokirjon henkilöiden parissa.  Tämä lisää myös mahdollisuuksiani työskennellä koira-avusteisesti, kun Banksien lepopäivinä Ekko pystyy olemaan töissä.

Banksien ja Ekkon työtä kuntouttajina ja koira-avusteisen työn tiedon levittäjinä voi seurata Instagramissa @autismikuntoutuskoira_banksie ja @ekko_matkallakuntoutuskoiraksi.

 

Kerro oma tarinasi

Haluaisitko oman, lapsesi tai perheesi tarinan esiin?

info@naenepsy.fi